Llicència de Creative Commons Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons

dimecres, 5 de novembre del 2008Amb la coherència de "Contra la música" iniciem la pràctica del comentari de text".

Aspectes a recordar pel que fa a la coherència:

  • El resum no "interpreta" ni "explica" el text.
  • La definició de tema ha de ser mitjançant un sintagma determinat genèric que s'ampliarà amb la problemàtica (fet o motiu que porta l'autor a escriure el seu text) i la intenció comunicativa (vertader i autèntic objectiu de l'emissor amb la transmissió del text)
  • L'explicació de l'estructura no és un altre resum. S'ha d'anar esbrinant els mecanismes argumentatius, discursius, que faran possible la intenció comunicativa.
  • Analitzeu la progressió temàtica amb una visió general del text.