Llicència de Creative Commons Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons

dilluns, 10 de novembre del 2008

L'anàlisi de l'adequació o pragmàtica textual de "Contra la música" de Joan Fuster la podeu consultar i corregir, alhora que anéu preparant la vostra pròpia graella.

Coses a tenir en compte amb l'adequació:
  • Tota anàlisi ha de ser explicada i raonada.
  • Ara no justificareu les vostres classificacions pel contingut semàntic perquè jo s'ha fet a la coherència. Així no explicareu, per exemple, la finalitat o la tiplogia textual pel contingut sinó per la forma.
  • Fixeu-vos a l'hora de citar: poseu les cometes, la línia...

dimecres, 5 de novembre del 2008Amb la coherència de "Contra la música" iniciem la pràctica del comentari de text".

Aspectes a recordar pel que fa a la coherència:

  • El resum no "interpreta" ni "explica" el text.
  • La definició de tema ha de ser mitjançant un sintagma determinat genèric que s'ampliarà amb la problemàtica (fet o motiu que porta l'autor a escriure el seu text) i la intenció comunicativa (vertader i autèntic objectiu de l'emissor amb la transmissió del text)
  • L'explicació de l'estructura no és un altre resum. S'ha d'anar esbrinant els mecanismes argumentatius, discursius, que faran possible la intenció comunicativa.
  • Analitzeu la progressió temàtica amb una visió general del text.