Llicència de Creative Commons Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons

dijous, 26 de març del 2009

LA GUERRA D'IRAQ, UNA GUERRA COLONIAL PEL PETROLI

COMENTARI DE TEXT SOLUCIONAT

Podeu deixar qualsevol suggerència, observació o correcció que us semble addient.

2 comentaris:

Iris ha dit...

Tinc alguns dubtes respecte a aquest text:
-El resum no és massa llarg?
-Podria considerar-se una hipèrbole "moltíssims morts" (l.8) i un argument de quantitat la frase "20 anys després" (l.9 i 10)?
-Jo havia considerat que la progessió era de tema constant, perquè considerava com a tema principal les causes de la guerra d'Iraq:La progressió temàtica que permet l’avanç del text é de tema constant, ja que totes les unitats informatives giren entorn al mateix tema, les causes de la guerra d’Iraq. Al primer paràgraf s’indaga sobre la possible justificació del conflicte, on l’autor refuta que la causa en trobe a la lluita entre països de l’ONU. Al segon, descarta mitjançant diversos exemples que la causa es trobe en la dictadura i a l’últim paràgraf hi apareix la conlusió, on es recull la raó veritable del conflicte, el petroli.
-Hi ha altres estructures argumentatives, com l'expositiva (quan informa de la situació de Kuwait)o narrativa (conta els fets que tingueren lloc durant l'època franquista)?
-Què és una "definització"? (apareix a la cohesió, a les referències endofòriques)
Moltes gràcies!

Mercè Durà ha dit...

Efectivament Iris, el resum és una miqueta llarg però quan faig el meus resums procure no deixar ninguna idea per condensar perquè l’alumnat siga capaç de veure reflectida cada idea significativa del text. Una altra cosa seria a l’examen.
Pel que fa a “moltíssims morts”, el que no hi ha cap dubte és que és una expressió subjectiva, modalitzant, una altra cosa hagués estat que hi utilitzés una dada constatable, per exemple “mig milió de morts”, en aquest cas és objectiva i informa de la realitat. No ho veig com una hipèrbole perquè en el nostre coneixement enciclopèdic sabem que a Timor Oriental va haver-hi una matança el 1975, es calcula que una tercera part de la població, per tant, no és una exageració.
Estic d’acord en reconèixer com un argument de quantitat “20 anys després” perquè no pretén donar una dada objectiva per informar sinó que vol posar de relleu que “suportaren” una considerable quantitat d’anys de dictadura.
Respecte a la progressió temàtica no és de tema constant perquè desenvolupa el rema, és a dir la nova informació per convertir-la en tema, és a dir, informació coneguda a la qual afegeix i desenvolupa un nou rema. Allò que tu consideres tema constant és en realitat un hipertema a partir del qual es generen noves informacions que, convertides en informacions conegudes es permet ampliar una nova informació.
Em sembla molt bé les estructures textuals que hi destaques.
I per últim la definització la podem analitzar des del punt de vista semàntic, és a dir, de la coherència, en quan a pressuposició o informació implícita de “cosa coneguda” (no és igual dir “una llibreta” que “la llibreta”), i també des del punt de vista sintàctic, és a dir de la cohesió ja que s’estableix una relació gramatical entre ambdós termes al cotext (“Ha arribat una nova professora d’anglés així que la nova professora us atendrà de seguida”, hi ha una relació catafòrica del determinant indefinit com a presentador del substantiu, mentre que hi ha una relació anafòrica o reconeixedora de l’article determinat respecte al substantiu ja conegut)
Espere haver aclarit els teus dubtes.
Besets
Mercè